מהי השגחה?

השגחה (או הכשר) מתייחסת להסמכה שהונפקה על ידי רב, המציינת שמשהו כשר באופן רשמי על פי הנהלים והמסורות.

Hashgachah Certification
EAKC Certificate.JPG