top of page

תנאים והתניות

"תנאים"

אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות האלה ("התנאים", "התנאים וההגבלות") לפני השימוש ב-("השירות"). הגישה והשימוש שלך בשירות מותנים בהסכמתך לתנאים אלה ולעמידה בהם. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואנשים אחרים הניגשים לשירות או עושים בו שימוש. על ידי גישה או שימוש בשירות אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם חלק מהתנאים, אינך רשאי לגשת לשירות.

רכישות

אם ברצונך לרכוש מוצר או שירות כלשהם אשר זמינים באמצעות השירות ("רכישה"), ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי לרכישה שלך, כולל, ללא מגבלות, שמך המלא, כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון שלך.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי או לשירותים שאינם בבעלות או בשליטה של המטבח הכשר של אלי.

למטבח הכשר של אלי אין שליטה, ואין הוא נושא באחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לנהלים של אתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי. בנוסף, הינך מאשר ומסכים לכך שהמטבח הכשר של אלי לא יהיה אחראי או מחוייב, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שייגרם או לכאורה נגרם על ידי או בהקשר לשימוש או להסתמכות על כל תוכן, סחורה או שירות שכזה, או דרך אתרי אינטרנט או שירותים שכאלה.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם התיקון מהותי, ננסה לספק התראה של יום 1 לפחות לפני הכנסת תנאים חדשים לתוקף. מה נחשב לשינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

איסוף נתונים ופרטיות

המטבח הכשר של אלי אוסף נתונים מטופס יצירת הקשר הכוללים שם, דוא"ל, טלפון וכתובת IP.

שינויים

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, אנא צור איתנו קשר בכתובת info@elliskosherkitchen.com

bottom of page